Monday, July 13, 2009

ASALADAN

Penyanyi : LYDIA KALIDIN ( Vol. 2 )
Lagu : Asmin Mudin @ Umbut
Lirik : Ramli Ahmad

Om rongoho poh iti sinding ku
Sinding mantad susuyan di aki
Kada tokou do misuai-suai
Asaladan moti tulun suai

Sinding diti tinangon di yodu
Parangahan ku ngawi dikoyu
Kada tokou do misuai-suai
Asaladan moti tulun suai

CHORUS
Giroto tokou pisompuruan
Tagako tokou ih pitagadan
Kada tokou do misuai-suai
Asaladan moti tulun suai

Sinding diti tinangon di yodu
Parangahan ku ngawi dikoyu
Kada tokou do misuai-suai
Asaladan moti tulun suai

REPEAT CHORUS

TERJEMAHAN SILANG LIRIK

NANTI DIAMBIL ALIH / NANTI DIRAMPAS

Dan Dengarlah laguku ini
Lagu dari pesan atokku
Jangan kita berpecah-pecah
Nanti orang lain ambil alih

Lagu ini cerita dari neneku
Kuperdengarkan untuk semua
Jangan kita berpecah-pecah
Nanti orang lain ambil alih

KORUS
Kita eratkan persefahaman
Kita hilangkan persengketaan
Jangan kita berpecah-pecah
Nanti orang lain ambil alih

Lagu ini cerita dari neneku
Kuperdengarkan untuk semua
Jangan kita beza membeza
Nanti orang lain ambil alih

ULANG KORUS

TERJEMAHAN ISTILAH BAHASA DUSUN – BAHASA MELAYU

• Asaladan : nanti di rampas, nanti diambil alih
• Solod : rampas
• Om : dan
• Rongoho : dengarkan
• Sinding : lagu, dendangan
• Mantad : dari
• Aki : Atuk
• Susuyan : cerita, pesanan
• Tokou : kita
• Tinangon : diceritakan semula
• Odu / Yodu : Nenek
• Giroto : eratkan, teguhkan
• Tagako : hilangkan
• Atagak : hilang
• Natagak : telah hilang
• Tinagak : telah dihilangkan

TATABA

Penyanyi : LYDIA KALIDIN ( Album MEGA SKYLINE )
Lagu : Asmin Mudin @ Umbut
Lirik : Ramli Ahmad

Siud barait om tundalo
iri tataba yaa mongoi sarayo
Moniud gipan,
mongundalo sada

Poingompus susumulok bawang
Potilombus panau doh koposion

Sopuk om dangol
om lampagit
Iri tataba yaa tumakad sokid
Mogihum dupot, toi tiniwak talun.

Poingompus susumuang talun
Potilombus da’a kamagatan

Chorus
Iri noh tataba dahai
Koubasanan di laid
Iri noh tataba dahai
Au milo do lihuan….

Baino nokosuai no
Nokoingkawas no sinikulan
Nga kada lihuai
Ralan di nawayaan


TERJEMAHAN SILANG LIRIK

AZIMAT

Siud, barait, wakid dan jala
Itu azimat kami ke hulu
menangkap udang
menjala ikan

setiap hari ke menyusur
sungai
Meneruskan perjalanan
kehidupan

sumpit dan parang
dan lampagit
Itu azimat kami ke bukit
Mencari buruan dan pucuk hutan

Setiap hari masuk ke hutan
Meneruskan kehidupan

Korus
Itulah azimat kami
Kebiasaan dari dulu
Itulah azimat kami
Tak dapat dilupakan

Hari ini berbeza
Semakin tinggi ilmu di dada
Tapi jangan di lupa
Jalan kita dahulu kala

TERJEMAHAN ISTILAH BAHASA DUSUN – BAHASA MELAYU

• Siud : ( alatan tradisi menangkap ikan )
• Barait : ( sejenis alat seperti beg )
• wakid : ( sejenis alat untuk mengangkat barangan )
• Tundalo : jala
• Mongundalo : menjala
• Gipan : udang
• Sada : Ikan
• Poingompus : selamanya, setiap hari
• Bawang : sungai
• Potilombus : penerus
• Panau : langkah, jalan ( berjalan )
• Koposion : kehidupan
• Sopuk : sumpit
• Dangol : parang, bedik
• Lampagit : Damak
• Tumakad : mendaki
• Mogihum : mencari
• Dupot : fauna
• Talun : hutan
• Irinoh : itulah
• Lihuan : lupa, dilupa
• Nokosuai : telah berlainan, berbeza
• Nokoingkawas : telah menjadi lebih tinggi
• Nga : tapi

ASAGA-SAGA

Penyanyi : Clarice J Matha ( Album MEGA SKYLINE 1 )
Lagu : Asmin Mudin @ Umbut
Lirik : Ramli Ahmad

Asaga saga koh nopo
Adaa oku adaa olingai
Asaga saga koh nopo
Adaa oku adaa iduai

Au kotoi oisanan doho diti
Migihad gumusa dika
songulun

Asaga saga koh nopo
Potonuudo aku mamanau
Asaga saga koh nopo
Omboluto oku mimpanau

Au kotoi osianai doho diti
Tumotos gumusa dika
songulun

Chorus:
Nung au koh nopo asaga
Au oku ie mononsog
Sumonsog nga aiso guno
Suai tadau soroho nu wagu

Kalau padi katakan padi
Tidak aku tertampi-tampi
Kalau sudi katakan sudi
(tidak aku hai ternanti-nanti)

TERJEMAHAN SILANG LIRIK

Jika engkau sudi
Jangan aku jangan dilupa
Jika engkau sudi
Jangan aku jangan ditinggal

Tidakkah kau kesihan diriku
Meratap mengejar dirimu
Seorang

Jika engkau sudi
Bawahlah aku berjalan-jalan
Jika engkau sudi
Temankan aku berjalan-jalan

Tidakkah kau kesihan diriku
Bersungguh mengejar dirimu
Seorang

Korus
Jika engkau tak sudi
Tidak aku memaksa lagi
Memaksa pun tiada erti
Lain hari kita jumpa lagi

Kalau padi katakan padi
Tidak aku tertampi-tampi
Kalau sudi katakan sudi
(tidak aku hai ternanti-nanti)TERJEMAHAN ISTILAH BAHASA DUSUN – BAHASA MELAYU

• Asaga : sudi
• Nopo : saja
• Iduai : tinggalkan
• Au kotoi : tidakkah engkau
• Osianan : simpati
• Gumusa : mengejar
• Dika : kau
• Omboluto : temankan
• Tumotos : bersungguh
• Songulun : seorang
• Mononsog : memaksa
• Sumonsog : cuba memaksa
• Soroho : ingati

SIOU ( ADAA II )

Penyanyi : Clarice J Matha ( Vol. 3 )
Lagu : Asmin Mudin @ Umbut
Lirik : Ramli Ahmad

Adaa oku iduanai
Ada oku tongkiadai
Borosku dika pogulu…

Tikid tadauku poingandad
Tikid tuong kui doh mihad
Oupus dih piginawaan toh…

Baino gumuli koi doho
Siou auku kotorimo

CHORUS
Aiso tulan doh poingandad
Aiso tadau do poinsilou
Aiso tongus do poboros
Piupusan pilangadan

Aiso tanda poralan toh
Laang om wawayaan toh
Misuai…
Siou noh siou dika

TERJEMAHAN SILANG LIRIK

MAAF ( JANGAN II )
Jangan aku kau tinggalkan
Jangan aku kau biarkan
Kataku padamu dulu

Saban hari ku menanti
Saban malam ku tagisi
kasih kita

BRIGDE
Kini kau datang kembali
Maaf tak dapat kuterima

KORUS
Tiada bulan yang menanti
Tiada sinar sang mentari
Tiada bayu kirim pesan
Kasih sayang kerinduan

Tiada tanda untuk kita
Langkah dan laluan kita
Berbeza
Kumohon kemaafan

TERJEMAHAN ISTILAH BAHASA DUSUN – BAHASA MELAYU

• borosku : kataku
• pogulu : dahulu
• Tikid : setiap / agih
• Tuong : malam
• Baino : kini
• Gumuli : kembali
• Kotorimo : dapat menerima
• Aiso : tiada
• Laang : langkah
• Misuai : berlainan

PAPASI

Penyanyi : Clarice J Matha ( Vol. 2 )
Lagu : Asmin Mudin @ Umbut
Lirik : Ramli Ahmad

Sopiduduo yahai mamanau
Mimpiras dilo bawang liwogu
Yoku moniud id disan bawang
Ie yapa posiling dilo tundalo

Tanak dusun opori 2x

Ralan do muuli
mogihum yahai
Suduon pagansak do takano
Nung asampatan
mumbaya yahai
Mogihum pakis omulok
rapa’on

Tanak dusun opori 2x

Chorus
Iri noh ralan nawayaan
Noumbalan dahai di laid
Tanganak dusun pingowitan
Sumuang talon om id bawang
Momogun papasi

Tanak dusun opori 2x

TERJEMAHAN SILANG LIRIK

SEBUAH KEHIDUPAN
berdua kami berjalan
Di tebing sungai liwogu itu
Aku menyiud di tebing sungai
ayah menebar jala

anak dusun memang rajin 2x

Ketika pulang
kami mencari
Kayu api buat menanak nasi
Jika berkesempatan
kami singgah
memetik pucuk paku pakis
sayur-sayuran

anak dusun rajin 2x

Korus
Itulah jalan yang kulewati
Pernah kami lalui
Anak-anak dusun dibawa
Masuk hutan dan ke sungai
Mendirikan sebuah kehidupan

anak dusun rajin 2x

TERJEMAHAN ISTILAH BAHASA DUSUN – BAHASA MELAYU

• Papasi : kehidupan
• Sopiduduo : berdua-duaan
• Mamanau : sedang berjalan
• Mimpiras : berjalan di tepi, berjalan di tebing
• Bawang : sungai
• Disan : tepian
• Posiling : menebar
• Tanak : anak
• Opori : rajin
• Muuli : pulang
• Suduon : kayu api
• Pangansak : untuk memasak, masak
• Omulok : muda ( pucuk muda )
• Rapa’on : sayur-sayuran
• Nawayaan : pernah dilalui
• Noumbalan : pernah dicuba
• Laid : dulu / lama
• Pingowitan : sering dibawa
• Sumuang : memasuki
• Suang : masuk

MIAGA KONDIU

Penyanyi : Clarice J Matha ( Vol. 2 )
Lagu : Asmin Mudin
Lirik : Ramli Ahmad

Tulud no tulud
Miaga lo kondiu
Tulud rumikot lo tawan

Timpu di poimpasi
Sunsuyo no o ralan avasi
Kada no andado
Koingkawas umur nu
Kopurak tobuk nu
Tulud no tulud

Chorus
Tulud noh rumikot dilo tawan
Gompoto mongigit ilo rombituon
Taladnu mogihum do kamagatan
Taladnu posonong do
koposion nu
Do koposion nu


TERJEMAHAN SILANG LIRIK

UMPAMA HELANG

Terbang lah terbang
Seumpama helang
Terbang menuju awan

Detik kehidupan
Susuri jalana kebaikan
Janganlah menungu
Bertambah umur mu
Memutih rambutmu
Terbanglah terbang

Korus
Terbanglah menuju awan itu
Capai dan genggam
Bintang-bintang
Sayapmu mencari
kebaikan
sayapmu menyempurna
hidup dan
kehidupanmu

TERJEMAHAN ISTILAH BAHASA DUSUN – BAHASA MELAYU

• Miaga ( Miagal ) : seperti, umpama, persis
• Tulud : terbang
• Kondiu : burung helang
• Tawan : awan dan langit
• Rumikot : menuju
• Timpu : tempoh
• Sunsuyo : lalui
• Avasi ( kadazan ) : baik, yang baik-baik
• Andado : tunggu
• Magandad : menunggu
• Kopurak : memutih
• Opurak : putih
• Pinurak : diwarnakan menjadi putih
• Tobuk : rambut
• Gompoto : capailah
• Agampot : boleh dicapai
• Nagampot : telah dicapai
• Taladnu : sayapmu
• Talad : kepak

HUMINODUN

Penyanyi : Clarice J Matha ( Vol.2)
Lagu : Asmin Mudin @ Umbut
Lirik : Ramli Ahmad

Huminodun napasi
Mantad kinapataian
Iso tondu opori
Roiton doi Ponompuan

Tinan dau dii napatai
Pinapasi do parai
Pinosuni do tanom
Ponguhup tulun pogun

Ontok kinapataian
Nokoihad ie Sumundu
Au muhang otongkiadan
Songulun tanak todu
Koupusan
Kalansanan

Ontok kinoingkakatan
Mantad suang Kakanan
Napasi Ponompuan
Nosiliu huminodun
Narayou tulun pogun

Tondu dii unduk ngadau
Wonsoi do pangarayou
Linundus om linumis
Roitan doi huminodun
Wonsoi do pongunsikou

TERJEMAHAN SILANG LIRIK

HUMINODUN
Huminodun dihidupkan
dari sebauh kematian
seorang perempuan rajin
dinamakan Ponompuan

Jasadnya yang pernah mati
Membenihkan padi
Menumbuhkan tanaman
Buat membantu peribumi

Di saat kematiannya
Menangis si Sumundu ibunya
Tak rela ditinggalkan
Seorang puteri
Kesayangan
kegembiraan

di saat kebangkitannya
Dari dalam kakanan
Ponompuan dihidupkan
Menjadi Huminodun
Penduduk pribumi meraikan

Para gadis unduk ngadau
terilham untuk meraikan
Kemulusan dan ketulusan
Yang dinamakan Huminodun
Diilhamkan terima kasihTERJEMAHAN ISTILAH BAHASA DUSUN – BAHASA MELAYU

• Huminodun : wanita yang berkorban
• Napasi : telah hidup
• Iso : satu
• Opori : rajin
• Tondu : perempuan
• Tinan : tinan, jasad, tubuh badan
• Ontok : waktu, ketika
• Kinapataian : kematian, tempat mati
• Napatai : mati
• Pinatai : dibunuh
• Sumundu : bonda Huminodun, menjadi magis
• Osundu : yang mempunyai magis
• Sundu : kasih
• Songulun : seorang
• Koupusan : yang amat dikasihi
• Oupus : sangat kasih
• Upus : kasih
• Kakanan : sejenis tajau besar
• Nosiliu : berubah menjadi, siap, jadi
• Narayou : telah bersukacita, telah memuji-muji
• Mokirayou : minta-minta dipuji
• Wonsoi : buatan
• Nowonsoi : telah siap
• Winonsoi : telah disiapkan oleh
• Roitan : yang dnamakan
• Pongunsikou : untuk rasa terima kasih